Skip to content

Η επίσημη πιστοποίηση
Cycle Friendly Employer
τώρα στην Ελλάδα

Οι επιχειρήσεις
υποστηρίζουν το ποδήλατο

CFE: Μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση
για ελληνικές επιχειρήσεις

Τι είναι η πιστοποίηση CFE;

Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό σήμα που δημιουργήθηκε για να πιστοποιήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν τις “φιλικές προς το ποδήλατο επιχειρήσεις”.

Έχει ως στόχο να υποστηρίξει επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν την βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων που επιλέγουν να χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τη μετακίνησή τους προς και από τον τόπο εργασίας τους. Ως ανταμοιβή για την προσπάθειά τους αυτή, οι επιχειρήσεις/οργανισμοί λαμβάνουν την πιστοποίηση και το ειδικό σήμα “Cycle Friendly Employer”.

H πιστοποίηση CFE λειτουργεί ήδη σε 17 Ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους πλέον και η Ελλάδα!
Αποτελεί την αναγνώριση του ενδιαφέροντος μιας επιχείρησης/οργανισμού που στηρίζει και παροτρύνει τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν περισσότερο το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης από και προς την εργασία, προσφέροντας κίνητρα και επιπλέον παροχές.

Καθώς τα πλεονεκτήματα της ήπιας άσκησης και της χρήσης του ποδηλάτου δεν περιορίζονται μόνο στον ίδιο τον χρήστη ποδηλάτου, αλλά επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη, κάθε επιχείρηση/οργανισμός που πιστοποιείται ως “Cycle Friendly Employer”, αποδεικνύει εμπράκτως πως ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, την υγεία των εργαζομένων και την κλιματική αλλαγή.

Γι’ αυτό και, η απόκτηση της πιστοποίησης “Cycle Friendly Employer” αποτελεί Ευρωπαϊκή αναγνώριση που υποδηλώνει πως η επιχείρηση ή ο οργανισμός είναι έτοιμος για ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις στο μέλλον.

Γιατί να πιστοποιήσετε την επιχείρησή σας;

• Αποδεικνύει εμπράκτως το ενδιαφέρον της για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη κινητικότητα. Αποκτά αυτομάτως το προφίλ του εργοδότη που φροντίζει για την υγεία των εργαζομένων του και ενδιαφέρεται για τον τρόπο μετακίνησής τους προς και από την εργασία τους.

• Ξεχωρίζει ως πρωτοπόρα σε τομείς που αφορούν την βιωσιμότητα καθώς τολμά να προχωρήσει σε αλλαγές και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος.

• Ενισχύει την υγεία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, καθώς η επίδραση του ποδηλάτου στην υγεία αποδεικνύεται μέσω ερευνών. Σύμφωνα με αυτές, ο αριθμός των ημερών ασθενείας εργαζομένων που χρησιμοποιούν το ποδήλατο για να μετακινηθούν προς και από τη δουλειά τους είναι κατά 1/3 χαμηλότερος από εκείνων που δεν ποδηλατούν. Και λιγότερες ημέρες ασθενείας σημαίνει υψηλότερη παραγωγικότητα. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι που ποδηλατούν παρουσιάζουν επίσης χαμηλότερες τιμές ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας Σώματος). Συγκεκριμένα οι έρευνες της ΕΕ δείχνουν ΔΜΣ 24.01 για χρήστες ποδηλάτου ενώ για χρήστες αυτοκινήτου 25.66.

• Επιτυγχάνει χαμηλότερα κόστη υποδομών και μετακίνησης. Η στάθμευση ποδηλάτων απαιτεί λιγότερο χώρο από ότι των αυτοκινήτων, καθώς στη θέση στάθμευσης ενός αυτοκινήτου (περίπου 12 m²) χωρούν να σταθμεύσουν 7 ποδήλατα, άρα η επιχείρηση έχει ανάγκη από μικρότερες σε διαστάσεις και σε κόστος, υποδομές στάθμευσης. Παράλληλα, όσο περισσότεροι είναι οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν ποδήλατο, τόσο λιγότερα είναι τα κόστη σε βενζίνη που ίσως θα έπρεπε να καλύψει η επιχείρηση.

• Ωφελείται από σωστή διαχείριση χρόνου, καθώς οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν ποδήλατο για τη δουλειά μετακινούνται πιο εύκολα, σταθμεύουν το ποδήλατο πιο γρήγορα ενώ σπάνια φτάνουν αργοπορημένοι στη δουλειά τους, καθώς γνωρίζουν ακριβώς το χρόνο μετακίνησης, αφού αυτός δεν επηρεάζεται από την κίνηση ή τις καθυστερήσεις των ΜΜΜ.

Επιπλέον, εκείνοι που χρησιμοποιούν ποδήλατο, εκτονώνουν την πίεση της καθημερινότητας στη διαδρομή προς και από τη δουλειά τους. Και χαρούμενοι εργαζόμενοι σημαίνει φιλικότερη συμπεριφορά στις κάθε είδους σχέσεις τους.

Ποιος μπορεί να πιστοποιηθεί;

Την πιστοποίηση CFE – Cycle Friendly Employer – μπορεί να αποκτήσει κάθε είδους και μεγέθους επιχείρηση, MKO, ίδρυμα, οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που απασχολεί από έναν έως χιλιάδες εργαζομένους.

Το πρόγραμμα “Cycle Friendly Employer” μας αφορά όλους! Και η διαδικασία της πιστοποίησης γίνεται εξατομικευμένα, λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη, τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού.

Πώς μπορείτε να γίνετε
Cycle Friendly Employer;

Η πιστοποίηση CFE βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν 5 διαφορετικές κατηγορίες δράσεων, συν μια επιπλέον κατηγορία που περιλαμβάνει πρωτοβουλίες και ιδέες της ίδιας της επιχείρησης προς εφαρμογή.

Οι κατηγορίες δράσεων και τα μέτρα που υιοθετούν οι φιλικοί προς το ποδήλατο εργοδότες, περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ. Τα μέτρα αυτά αποτελούν και την βάση για τη διαδικασία της πιστοποίησης. Κάθε ένα από τα μέτρα, αντιστοιχεί σε συγκεκριμένους βαθμούς, ανάλογα με το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλεται για την υλοποίησή τους, την επένδυση και την αποδοχή τους.

Για να εγκριθεί η πιστοποίηση “Cycle Friendly Employer”, είναι απαραίτητο να συγκεντρώνεται το προαπαιτούμενο σύνολο βαθμών ανά κατηγορία δράσης. Ο αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης CFE στην Ελλάδα, θα βρίσκεται δίπλα σας σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας και θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε τα 3 στάδια αξιολόγησης για την απόκτηση της πιστοποίησης και του ειδικού σήματος CFE – Cycle Friendly Employer που διαρκεί τρία χρόνια.

Πώς υλοποιείται η πιστοποίηση

Βήμα 1: Αυτοαξιολόγηση

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τον αντιπρόσωπο της πιστοποίησης CFE για την Ελλάδα, καθορίζεται μια συνάντηση προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει στα επόμενα βήματα, με τη συμπλήρωση της φόρμας αυτοαξιολόγησης.

Μέσω της φόρμας αυτής, μπορείτε να κατανοήσετε σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα η επιχείρηση ή ο οργανισμός σας και ποια είναι εκείνα τα μέτρα και οι στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να λάβετε την πιστοποίηση.

Οι απαντήσεις σας θα αποτελέσουν τη βάση καταγραφής των ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθήσετε, πάντα σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της πιστοποίησης CFE στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσετε και τα επόμενα βήματα με επιτυχία.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτοαξιολόγησης παρέχεται δωρεάν.

Βήμα 2: Αξιολόγηση στο χώρο της επιχείρησής σας

Αν η αρχική αξιολόγηση είναι θετική, στη συνέχεια πραγματοποιείται μια επιτόπια εκτίμηση από τον αντιπρόσωπο της πιστοποίησης του Cycle Friendly Employer certification, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως η επιχείρηση /οργανισμός διαθέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σε 5 κατηγορίες:

1. Πληροφόρηση, επικοινωνία, κίνητρα

2. Συντονισμός και οργάνωση

3. Υπηρεσίες

4. Υποδομές

5. Φιλική προς το ποδήλατο πολιτική για τους πελάτες και επισκέπτες

Σε συνέχεια της εκτίμησης αυτής, παραδίδεται στον εργοδότη μια λεπτομερής αναφορά στην οποία καταγράφονται τόσο η υφιστάμενη κατάσταση, όσο και μια σειρά προτάσεων για δημιουργία περαιτέρω προϋποθέσεων με στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξη των φιλικών προς το ποδήλατο παροχών της επιχείρησης.

Εάν το σύνολο της βαθμολογίας ανά κατηγορία αλλά και η συνολική βαθμολογία καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις της πιστοποίησης, τότε η διαδικασία προχωράει κανονικά.

Το κόστος της εκτίμησης, εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης και τον αριθμό των εγκαταστάσεων που επιθυμείτε να πιστοποιήσετε.

Βήμα 3: Πιστοποίηση

Όταν επιβεβαιωθεί ότι το σύνολο και οι επιμέρους βαθμολογίες καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, η επιχείρηση παραλαμβάνει το σήμα Cycle Friendly Employer.

Αυτομάτως, ξεκινάει να ανήκει σε μια ξεχωριστή και πρωτοπόρα ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που διαθέτουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Η πιστοποίηση Cycle Friendly Employer έχει ισχύ 3 ετών και συνοδεύεται από το ειδικό σήμα της πιστοποίησης.

Ύστερα από τη λήξη των 3 ετών, η εταιρεία πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση για πιστοποίηση, προκειμένου να διαπιστωθεί πως ισχύουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις και έχουν ακολουθηθεί οι στρατηγικές που έχει ανακοινώσει.

Κόστος

< 10 εργαζόμενοι

Onsite audit +
3-year licence CFE-logo
550 €

10 – 50 εργαζόμενοι

Onsite audit +
3-year licence CFE-logo
950 €

51 – 100 εργαζόμενοι

Onsite audit +
3-year licence CFE-logo
1200 €

101 – 250 εργαζόμενοι

Onsite audit +
3-year licence CFE-logo
1700 €

251 – 500 εργαζόμενοι

Onsite audit + 
3-year licence CFE-logo
2.050 €

501 – 1000 εργαζόμενοι

Onsite audit +
3-year licence CFE-logo
2.500 €

Φορέας πιστοποίησης

Στην Ελλάδα, η πιστοποίηση πραγματοποιείται από έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες του MBike και του οργανισμού “Πόλεις για Ποδήλατο”. Με τεχνογνωσία 20 ετών στο ποδήλατο, το MBike συνεργάζεται με τον οργανισμό “Πόλεις για Ποδήλατο”, επίσημο μέλος της European Cyclists Federation για την Ελλάδα, και αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης “Cycle Friendly Employer” για την Ελλάδα.

Οι συνεργάτες μας συζητούν με τους εκπροσώπους της επιχείρησης ή του οργανισμού (MKO, ιδρύματα, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικοί φορείς μπορούν να ενταχθούν), μελετούμε μαζί τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του καθενός και εξετάζουμε κατά πόσο ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε επόμενο στάδιο προτείνουμε λύσεις και ενέργειες – συγκεκριμένα για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης – που θα τους οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την απόκτηση του ειδικού ευρωπαϊκού σήματος που πιστοποιεί ότι είναι μέλη της “Cycle Friendly Employer” κοινότητας, με έμπρακτο ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.

CFE Πιστοποιημένες Εταιρείες

Επικοινωνήστε μαζί μας / Contact Us

CFE Greece

Ψυχάρη 45, 11141, Αθήνα Τηλ.: 210 2016500 email: cfe-certification@bicyclefriendly.gr